Friday, May 29, 2009

Lick

Labels: , , , , , , , ,

3 Comments:

Anonymous J said...

Rõõ-vee! Koer oli just käinud tänaval postide juurest uudiseid lugemas ning kohtunud näost näkku (või näost p...se) teistegi koertega.

7:13 PM, May 30, 2009  
Blogger Luarvik said...

Võehh, õudne tõesti... :D

3:04 PM, June 01, 2009  
Blogger Kerly said...

Ei ole see ühti nii hull, väike armas musi :)

12:00 AM, June 02, 2009  

Post a Comment

<< Home