Thursday, March 05, 2009

Move house

Titud kolisid välja.
Nüüd on nad tatid.
Aga kes nüüd on tatid?
Mh?

Pühendatud Hedile.
Labels: , , , , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tatid on nüüd küpsud =)
sest nad peaks juba ju küpsud olema!

2:45 AM, March 06, 2009  
Blogger Kerly said...

Väga õige!
Tatid on tõesti küpsud :D

3:09 AM, March 06, 2009  
Anonymous Anonymous said...

oh, kui nunnukad :D

7:36 AM, March 06, 2009  

Post a Comment

<< Home